tirsdag 29. mai 2012

Interessert i å lære enkel bokreparasjon?

Er det noen der ute som er interessert i å delta på et kurs i innføring i enkel bokreparasjon. Jeg vurderer å sette opp et kurs i enkel bokreparasjon. Tenkte at folk kunne ta med seg bøker de har som har noen papirrifter, bokrygg som faller av, eller en bok som trenger nytt omslag.

Du bør helst kanskje ha lært litt bokbinding fra før, men det er ingen hindring å komme uten noen bakgrunn i faget. Siden jeg ser for meg å ha få deltakere, vil alle få oppfølging for sine prosjekter og fra det nivået man er på. Å reparere en bok krever en hel del kunnskap, så på dette kurset vil jeg måtte veilede og kanskje også gjøre enkelte operasjoner for deltakerne, men vi ser hva som blir tatt med på kurset og tar det derfra. Samarbeid er også lærdom.

Så er det noen der ute som er interessert i komme på et slikt kurs? Jeg ser det mest hensiktsmessig å holde et slikt kurs for max 4 personer av gangen og over to dager/kvelder. Dette blir i privat regi og detaljer for pris og tidspunkt etc. må avtales senere. Anyone? :)

Ingen kommentarer: