lørdag 9. mai 2009

Oslo Middelalderfestival / Medeival Festival Oslo 2009

It is yet again almost ready for the Medeival Festival in Oslo. It takes place on 20-21 June in the Medeival Ruins in Oslo's old town. The Calligraphy group SKRIFT is going to demonstrate calligraphy, lettercarving, bookbinding etc. Welcome!

Nå er det snart klart for Oslo Middelalderfestival. Det skjer 20.-21. juni 2009 og du finner den i middelalderruinnene i gamle Oslo. SKRIFT - forening for bokstavkunst vil demonstrere kalligrafi, steininnskripsjon og bokbinding m.m. Velkommen skal du være!

Sjekk gjerne ut mer på deres hjemmeside (klipp og lim): www.oslomiddelalderfestival.org/