lørdag 18. september 2010

Kalligrafi- og bokbindingskurs våren 2011

Det er kanskje tidlig, men jeg har allerede planlagt to kurs som starter opp til våren. Det første kurset blir et kalligrafikurs som skal gå over 4 uker. Deretter kommer jeg til å sette opp et kurs i tradisjonell bokbinding som vil gå over 6 uker.

Kalligrafi - Eksperimenter med skrift og bokstaver.
Planlagt oppstart: Tirsdag 8. februar 2011 kl. 17.30-21. Kurset går over 4 kvelder med opphold i vinterferien.

Kursbeskrivelse:
På kurset vil deltakerne kunne leke med bokstaver og tekst, og nærmest lage "abstrakt kunst" ved bruk av diverse skriveredskaper og blekk eller gouache. Du vil lære å lage din egen såkalte "cola-penn" som er et flott skrive- og tegneredskap. Du vil i løpet av kurset få forskjellige oppgaver der du vil kunne eksperimentere med tekst, tekstur og komposisjon og lage "ekspressiv kalligrafi". Dette kurset er ikke ment å være et typisk, tradisjonelt kalligrafikurs, men et kurs der man vil lære om papir, penn og blekk, komposisjon og rytme.

Bokbinding - Tradisjonell innbinding.

Planlagt oppstart tirsdag 22. mars 2011 ca. kl. 17.30-21. Kurset går over 6 uker.

Kursbeskrivelse:
På dette kurset vil du lære deg grunnprinsippene for tradisjonell, enkel håndinnbinding av bøker med hardt omslag trukket med stoff og/eller papir. Deltakerne må kjøpe inn materialer og utstyr selv i forkant av kurset, men kursholder vil kunne supplere med noe utstyr som er vanskelig å få tak i. Informasjon om hva som skal medbringes vil bli sendt ut til de påmeldte før kursstart. De tingene som er vanskelige å få tak i kan eventuelt kjøpes direkte fra kursholder. Utgifter til materialer kommer i tillegg til kursprisen.

På dette kurset vil vi lage ganske like typer bøker, men deltakerne vil selvfølgelig ha en viss mulighet til å være kreative når det gjelder farge- og materialvalg på omslaget, da dette må medbringes av den enkelte. Kursdeltakerne vil få utdelt steg-for-steg notater slik at det blir enkelt å lage bøker også etter kursets slutt. Kursholder vil hele tiden hjelpe til underveis med det praktiske arbeidet. Vi vil i tillegg til den tradisjonelle boken få tid til å lære andre enkle innbindingsteknikker også som f.eks. japansk bokbinding.

Påmelding gjøres gjennom Folkeuniversitetet Øst tlf. 03838 - Spør etter Linda Bjørnsletten eller meld dere på gjennom FUs nettside www.fuost.no - søk på kalligrafi eller bokbinding og mine kurs dukker opp.

Ikke å forglemme - jeg har satt opp et kalligrafikurs også denne høsten som starter opp onsdag 13. oktober 2010. På dette kurset vil jeg gå gjennom Romersk Kapitalskrift. For mer informasjon om dette kurset, se mer på FUs nettsider eller les tidligrere blogginnlegg om det. Jeg tror det ennå er noen på plasser igjen, så er du interessert så meld deg på!

Velkommen til kurs!