lørdag 19. mars 2011

The quick brown fox jumps over the lazy dog

Denne setningen kommer man ofte over når man jobber med kalligrafi og typografi - Hvorfor? Jo, det vet kanskje mange allerede, setningen inneholder alle bokstavene i det engelske alfabetet. En slik setning heter pangram.

Jeg kom over et dansk pangram et mens jeg googlet: Quizdeltagerne spiste jordbær med fløde, mens cirkusklovnen Walther spillede på xylofon. Her er også æ, ø og å med! Ikke værst! Nå har kalligrafer en setning å bruke mens de øver seg på å skrive setninger også med disse bokstavene i seg...


Ingen kommentarer: