lørdag 19. mars 2011

Kalligrafi & Bokbinding - bokstav for bokstav

Jeg fikk en idé. Jeg ønsker å skrive ned utstyr og ting jeg tenker på i forbindelse med kalligrafi og bokbinding - en slags ordliste. Dette blir en veldig personlig ordlilste og jeg vil ikke påta meg ansvar for om det forekommer feil eller mangler. Det er først og fremst ment som et morsomt prosjekt. Jeg starter med bokstaven A...

Ingen kommentarer: